top of page

Krav til Giclée trykk

Oppdatert: 29. jun. 2023

Ikon konsept har eget kunst trykkeri. Vi har spesialisert oss på giclée trykk, (maleri, tegning, akvarell). Dersom du har eget galleri hos oss, altså GOLD ABONNEMENTET FÅR DU 20% på giclée trykk hos oss! Vi tar hele prosessen for deg - kunden kjøper et trykk, vi trykker bildet og utsteder ektehetsbevis for deg og sender bildet til kunden. Du mottar oppgjør påfølgende måned! Enklere blir det ikke. Dersom du velger å signere bestiller du 2-3 trykk av ditt motiv og ordner med forsendelsen til kunden selv.


Giclée trykk

Mange kunder ser kunsten din fra www.ikonsalg.com men velger alikevel å ta direkte kontakt med deg som kunstner for å kjøpe ditt bilde. Dersom kunden velger å kjøpe din kunst direkte fra Ikon Konsept, får du ordrebekreftelse på mail slik at du kan kontakte kunden selv.Serifikat til giclée trykk
Certificate of authenticityGiclée trykk, Fine Art Print, eller bare Giclée, er navnet på en moderne reproduksjons- og trykkemetode som i stigende grad blir tatt i bruk av utallige kunstnere, fotografer, gallerier og museer verden rundt.

Gicléer har blitt vanlig samlingene til de fleste store museer, blant annet Museum of Modern Art i New York (MoMA) og Metropolitan Museum of Art. Gicléer har de siste årene oppnådd priser på de auksjon. Sothebys i London solgte i 2017 en Giclèetrykk av Gerhard Richter for over 10 millioner.

Giclée er den mest avanserte digitale kunsttrykk prosess som finnes, og omfatter både digitalisering av originale verk, digital etterbehandling og selve trykkingen. Digitalisering og etterbehandling er kun aktuelt for reproduksjoner da fotografier og digital grafikk allerede foreligger digitalt klart til trykk. I alle ledd stilles det høye og strenge krav til kvalitet. Digitaliseringen, enten den skjer ved fotografering eller skanning, må gjøres med så høy oppløsning at alle detaljer fremkommer helt klare og skarpe på trykket, og farger og lysstyrke må også være nøyaktig som originalen. Trykkingen gjøres med høyoppløselige storformat fotoskrivere på forskjellige media, og både blekk og media må ha en levetid på minst 66 år.

Giclée kan både være original kunst og reproduksjoner. Foto og digital grafikk er original kunst, mens fotograferte og skannede tegninger og malerier er reproduksjoner. Det som gjør reproduksjonene etterspurte er kvaliteten, at de er signerte og at de er produsert i et begrenset opplag.

Giclée startet på midten av 80-tallet i USA hvor de første høykvalitets digitale grafiske trykk ble til på en Scitex IRIS skriver ved hjelp av en Apple datamaskin. I 1991 introduserte kunstneren Jack Duganne begrepet "giclée" som siden er blitt det allmenne begrepet for denne teknikken. Giclèe ordet betyr sprutet eller sprayet, og refererer til hvordan blekket blir påført papiret.

Prosessen

Giclée trykk prosessen starter med å digitalisere originalen slik at det digitale bildet blir så likt originalen som mulig. Det skjer enten ved at originalen blir skannet med en høyoppløselig grafisk skanner eller fotografert med et kamera med høyoppløselig bildebrikke og makroobjektiv. Under veiledning av kunstneren kan så det digitale bildet manipuleres slik at det får sin egen karakter slik kunstneren ønsker. Det blir så laget en digital masterfil som godkjennes av kunstneren.

Trykkingen skjer på digitale storformatskrivere som bruker mettet, vannbasert blekk for å¨produsere mer enn 3 millioner mulige farger. Nyanser og skygger kommer klart frem, selv i de minste detaljer. Utskriften skjer med en oppløsning på opptil 2880 dpi, noe som gjør det mulig å vise fine detaljer også i store formater.

Formater og opplag

Nye moderne storformatskrivere kan produsere giclée med bredde opp til 163 cm bredde og 25 m lengde. GicléeLAB har utstyr som kan produsere giclée opp til 112 cm bredde og 25 m lengde. Reproduksjoner av malerier og tegninger trenger ikke ha samme format som originalen, men resultatet som regel best når det formatet ikke er veldig forskjellig fra originalen.

Det er ingen begrensning på hvor stort opplaget kan være, men prisen for en giclée i stort opplag er naturlig nok lavere enn for en giclée i lite opplag. Store formater selges gjerne i små opplag, små formater i større opplag. De fleste gicléer som selges har et opplag på mellom 30 og 100.


Krav til giclée trykk

Våre giclée trykk lages i henhold til kvalitetstandarden GicléeGenuine®:


Original eller reproduksjon

Giclée fra digitaliserte originaler er å betrakte som signerte reproduksjoner i begrenset opplag.

Giclée fra foto eller digital grafikk er å betrakte som original kunst. Hvis den digitale grafikken tar utgangspunkt i digitaliserte originale kunstverk, må den digitale bearbeidingen tilføre verket nye kunstneriske kvaliteter for at resultatet kan betraktes som original grafikk. Retusjering og fjerning av signatur er ikke nok til å kalle resultatet for original grafikk.

Giclée fra håndkolorerte digitaliserte tegninger er også å betrakte som original kunst med mindre det håndkolorerte arbeidet kun utgjør en ubetydelig del av verket.

Digitalisering av originale kunstverk til reproduksjoner

Det originale kunstverket skal digitaliseres med bruk av en profesjonell skanner eller fotograferes med bruk av profesjonelt foto- og lysutstyr for slike oppgaver. Det originale kunstverket skal digitaliseres slik at det gjengis tilnærmet helt likt originalen både når det gjelder farger, form og skarphet.

Den digitaliserte bildefilen skal ha en oppløsning på minimum 240 ppi i den størrelsen trykket skal ha, og bildefilen skal ikke være oppskalert for å oppnå denne oppløsningen.

Kunstneres bestemmer hvilken størrelse giclée trykket skal ha, uavhengig av originalens størrelse.

Hvis det lages flere størrelser må dette fremgå av sertifikatet. Hvis det gjøres endringer på den digitaliserte bildefilen skal dette fremgå av sertifikatet, med unntak av mindre retusjeringer og fjerning av signatur. Endringer kan for eksempel være utsnitt og endring av farger. Slike endringer må gjøres av kunstneren selv eller med instruksjon fra kunstneren. Hvis det lages flere varianter skal dette fremgå av sertifikatet.


Gicléeskriver og blekk

Giclée trykk skal produseres på en fotoskriver for høykvalitets kunsttrykk med utskriftsoppløsning på minimum 720/1440 dpi. Skriveren skal ha et fargerom som minimum tilsvarer Adobe RBG og blekket skal være lysekte under glass i minimum 50 år på det utskriftsmedia som brukes.

Utskriftmedia

Giclée trykk skal gjøres på syrefritt papir eller lerret laget for høykvalitets kunsttrykk. Les mer om godkjente papirtyper

Det skal brukes fargeprofiler tilpasset skriveren og det aktuelle utskriftmedia.

Opplag

Alle giclée trykk gjøres i begrenset opplag. Serienummer og opplagstørrelse påføres trykket enten på en hvit kant under motivet eller på baksiden av trykket. Inntil 3 prøvetrykk kan nummereres med romertall.

Kunstneren bestemmer selv om originalen skal destrueres eller om den består og kan selges som selvstendig verk. Dette skal fremgå av sertifikatet.

Sertifikat

For hvert giclée trykk lages et sertifikat med informasjon om det er en reproduksjon, foto eller digital grafikk. Det skal være informasjon om originalen som blir reprodusert, digitaliseringen, trykkets størrelse, opplag, skriver og utskriftsmedia samt om trykket lages i flere størrelser og varianter.

Den som er ansvarlig for trykkingen signerer sertifikatet og kunstneren signerer på trykket, enten på en hvit kant under motivet eller på baksiden, påfører serienummer og opplagsstørrelse samt ordet "Giclée". Se eksempel på sertifikat.

Stempel

Trykkene kan stemples med stemplet til GicleeGenuine®, enten på forsiden med pregestempel eller på baksiden med vanlig stempel.

Hvorfor giclée?

Høy kvalitet og lang holdbarhet

Giclée skrivere kan gjengi tilnærmet alle fargetoner mens andre trykkemetodenr har begrenset fargerom. Holdbarheten til giclée er fra 67 - 200 år, noe som skyldes kvaliteten på blekket som brukes i kombinasjon med de papirtyper som er utviklet for giclée.


Produksjon etter behov gir god lønnsomhet for kunstneren.

En annen fordel med giclée er at opplaget kan produseres etter behov. Kunstneren kan starte med å trykke ett eller noen få eksemplarer, og så trykke flere etter hvert som kunstverket blir solgt. (Opplaget kan selvsagt ikke endres under veis, så også for giclée må det fastsettes et maksimum-opplag før trykkingen starter.)

Kunstneren når et større marked

Malere og tegnere har vært begrenset av å kun å selge sitt originale verk, noe som krever at kunstneren får en høy pris for sitt verk for å få en rimelige betaling for det arbeidet som er nedlagt. Ved å selge giclée, signerte reproduksjoner i et begrenset opplag, får tegnere og malere en mulighet til å få langt bedre betalt for sitt arbeid ved at de selger et større antall av hvert verk til en lngt lavere pris enn originalen. Markedet for original kunst til høy pris er begrenset, mens etterspørselen etter signerte reproduksjoner, digital grafikk og fotokunst er sterkt økende.


Kilde: Giclée Lab

118 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page