6. Fabelskog 70x100.jpg

Vi fremhever kunstner

 Tvedestrandbasert billedkunstner med maleri som hovedfelt. Naturen er gjerne et tema i maleriene, malt i skjæringspunktet mellom det figurative og abstrakte. Hun har utdannelse fra Norge og England. Medlem av NBK (Norske Billedkunstnere)

 «Den visuelle utformingen og landskapsstemninger, er drivkraften i arbeidet med maleriet for meg. Med ulike fargekombinasjoner maler jeg indre og ytre landskap, med vekt på det estetiske og visuelle.»

Nytt medlem

 Vibeke Berntsen blir inspirert av naturen og elsker å sitte ved sjøen og å gå i fjæra. Hun tar mye naturbilder og ser ofte ideer til malerier når hun er ute. Hun blir også inspirert av farger og tar gjerne utfordringer fra kunder. Det er utrolig gøy og til tider krevende å skulle lage et maleri som kunden ser for seg.  Det er en ære å få lov til å ha kunsten sin i andres hjem 

 

Vibeke har to små gallerier, ett på Langhus og ett på vakre Larkollen, ett steinkast fra sjøen.  Her er det mulig å avtale tid om man ønsker å se noe av kunsten.