10 undring.jpg

Åse Marie Lønning

Jeg startet å male tidlig, da livet ikke ble helt som jeg hadde tenk. Kunsten har blitt en stor glede i min hverdag, og jeg håper at også du kan finne håp og trøst i bildene mine.

Åse Marie Lønning

  • Instagram Åse Marie Lønning